Advertisements
Skip to content

แกรนด์แคนยอน ชลบุรี

แกรนด์แคนยอน ชลบุรี หนึ่งในที่เที่ยวชลบุรีน่าสนใจ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวและถ่ายรูปสวย 

_๑๘๐๘๑๓_0121_๑๘๐๘๑๓_0140_๑๘๐๘๑๓_0141_๑๘๐๘๑๓_0142_๑๘๐๘๑๓_0143_๑๘๐๘๑๓_0144_๑๘๐๘๑๓_0145_๑๘๐๘๑๓_0146

การเดินทาง : แกรนด์แคนยอน-ชลบุรี ซอย คีรีนคร 8/1 ตำบล ห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

ขับรถไปยังแยกคีรี ตรงไปข้ามทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายซอยคีรี 8 ตรงไปจนเจอทางรถไฟอีกครั้ง ไม่ข้ามทางรถไฟ เลี้ยวขวาใช้ทางดินเลียบทางรถไฟ จอดรถตรงแล้วเดินเท้าเข้าไปจนถึงปากบ่อ


2018-08-13_0241432018-08-13_024316

Advertisements

แชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยว

%d bloggers like this: