Advertisements
Skip to content

ไหว้พระวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม

ไหว้พระวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน

ไหว้พระวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม.

วันนี้สาวน้อยพาทำบุญ ไหว้พระ ให้อาหารปลา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม.

เนื่องในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม วันอาสฬหบูชา และ วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม. จัดให้มีการหล่อเทียนจำนำพรรษาขึ้น

การเดินทาง วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม. อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานเขตบางเขน วงเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่ หรือ วงเวียนอนุสาวรีย์บางเขน (ที่ตั้งของอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ) บนถนนพหลโยธิน

2018-07-15_172905.jpg

สาวน้อยมินนี่ชอบไปวัดนี้บ่อยๆ เนื่องจากเป็นวัดใกล้บ้าน จึงถ่ายรูปเก็บมาให้ชม เผื่อมีเวลาจะได้แวะมาทำบุญกันจ้า37147138_1625810547541805_7045120608945831936_o37171370_1625810577541802_582234292155842560_o37238829_2230533160296414_1738739843891986432_oวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2484 และเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหารเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2485 สร้างในสมัยจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้สร้างวัดขึ้นบริเวณใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นอนุสรณ์การปกครองระบอบประชาธิปไตย และกำหนดให้แล้วเสร็จทันวันชาติ คือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สร้างวัดขึ้นโดยให้ชื่อว่า วัดประชาธิปไตย ระหว่างการก่อสร้างพลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (ขณะมียศเป็นนาวาเอก หลวงธำรงค์นาวาสวัสดิ์) ได้เดินทางไปขอพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย รวมทั้งกิ่งพระศรีมหาโพธิ 5 กิ่ง จากต้นที่สืบเนื่องมาจากต้นที่พระโคตมพุทธเจ้าเสด็จประทับ และตรัสรู้ พร้อมดินจากสังเวชนียสถานคือสถานที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่แสดงปฐมเทศนา และที่ปรินิพพาน รัฐบาลได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ กิ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์และดินดังกล่าวมาประดิษฐานที่วัดซึ่งกำลังสร้างนี้ ได้มีการตั้งนามวัดว่า วัดพระศรีมหาธาตุ และถวายเป็นเสนาสนะเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 24850

วัดพระศรีมหาธาตุมีถาวรวัตถุที่สำคัญ คือ พระเจดีย์ศรีมหาธาตุซึ่งภายในมีเจดีย์องค์เล็กประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและที่ผนังมีช่องบรรจุอัฐิของผู้ทำประโยชน์แก่ประเทศซึ่งรัฐบาลและสภาผู้แทนเห็นสมควร และยังมีพระศรีสัมพุทธมุนี เป็นพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยปางมารวิชัยซึ่งเดิมประดิษฐานที่วังหน้า

ปัจจุบันกำลังสร้างรถไฟฟ้าผ่านหน้าวัดหากเสร็จแล้วจะมาทำบุญได้ง่ายขึ้น และหน้าตาจัดตัดรถไฟฟ้าจะเป็นแบบนี้

 

 

Advertisements

แชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยว