J-Park “ศรีราชาโอซาก้าเมืองไทย”

"ศรีราชาโอซาก้าเมืองไทย" ไม่ต้องเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลถึงญี่ปุ่น ก็สามารถมาสัมผัสและซึมซับบรรยากาศแบบญี่ปุ่นๆๆได้ใกล้ๆๆกรุงกัน