Advertisements
Skip to content

Category: ชานมไข่มุก

แฟรนไชส์ชิตโตะชา (Sitto Cha)

ชิตโตะชา (Sitto Cha) ชานมไข่มุก ราคาเริ่มต้น 19 บาท ใครสนใจลงทุนประกอบธุรกิจ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ 59,000 บาท